DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Văn Xá, H. Kim Bảng, T. Hà Nam

Ủy Ban Nhân Dân Huyện Kim Bảng, UBND xã Văn Xá, Trường THCS Văn Xá, Trạm Y Tế Xã Văn Xá,

 

Ủy Ban Nhân Dân Huyện Kim Bảng

Địa chỉ: Quốc Lộ 21B, Thị Trấn Quế, Huyện Kim Bảng, Văn Xá, Kim Bảng, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại: 0226 3820 020
Ủy Ban Nhân Dân Huyện Kim Bảng

UBND xã Văn Xá

Địa chỉ: HVQW+RPP, Văn Xá, Kim Bảng, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Trường THCS Văn Xá

Địa chỉ: HVMR+FRM, Văn Xá, Kim Bảng, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Trạm Y Tế Xã Văn Xá

Địa chỉ: HVRX+X83, Văn Xá, Kim Bảng, Hà Nam
Điện thoại:

Place data by Google map