DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Trần Hưng Đạo, Tp. Phủ Lý, T. Hà Nam

Uỷ Ban Nhân Dân Phường Liêm Chính, Sở Tài Nguyên & Môi Trường Tỉnh Hà Nam, Trần Hưng Đạo, Bệnh Viện Sản Nhi, Phòng Khám Phục Hồi Chức Năng, Bệnh viện Mắt tỉnh Hà Nam, Phòng Khám Tai Mũi Họng Bác Sĩ Nguyễn Văn Học, Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hà Nam, Trạm Y Tế Phường Trần Hưng Đạo,

 

Uỷ Ban Nhân Dân Phường Liêm Chính

Địa chỉ: 112 Nguyễn Viết Xuân, Trần Hưng Đạo, Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Sở Tài Nguyên & Môi Trường Tỉnh Hà Nam

Địa chỉ: Cơ Sở 2:, Cơ Sở 1: Đường Lê Công Thanh, phường Lam Hạ, Số 187 Đường Quy Lưu, Trần Hưng Đạo, Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại: 0226 3854 625
Sở Tài Nguyên & Môi Trường Tỉnh Hà Nam

Trần Hưng Đạo

Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Bệnh Viện Sản Nhi

Địa chỉ: 108 Nguyễn Viết Xuân, Trần Hưng Đạo, Phủ Lý, Hà Nam
Điện thoại:

Phòng Khám Phục Hồi Chức Năng

Địa chỉ: 200 Lê Công Thanh, Trần Hưng Đạo, Phủ Lý, Hà Nam
Điện thoại:

Bệnh viện Mắt tỉnh Hà Nam

Địa chỉ: GWVP+PF8, Trần Hưng Đạo, Liêm Chính, Phủ Lý, Hà Nam
Điện thoại:

Phòng Khám Tai Mũi Họng Bác Sĩ Nguyễn Văn Học

Địa chỉ: 10 Ngõ 112 Đường Lê Công Thanh, Trần Hưng Đạo, Phủ Lý, Hà Nam
Điện thoại: 091 245 14 08
Phòng Khám Tai Mũi Họng Bác Sĩ Nguyễn Văn Học

Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Hà Nam

Địa chỉ: 179 Đường Quy Lưu, Trần Hưng Đạo, Phủ Lý, Hà Nam
Điện thoại:

Trạm Y Tế Phường Trần Hưng Đạo

Địa chỉ: 192 Trần Hưng Đạo, Liêm Chính, Phủ Lý, Hà Nam
Điện thoại:

Place data by Google map