DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Tiến Thắng, H. Lý Nhân, T. Hà Nam

UBND xa Tien Thang, Khu Vực Nam Lý, Trạm Y Tế Xã Tiến Thắng, Trạm Y Tế Xã Tiến Thắng,

 

UBND xa Tien Thang

Địa chỉ: G43V+H7R, Tiên Thắng, Lý Nhân, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại: 0226 3876 741
UBND xa Tien Thang

Khu Vực Nam Lý

Địa chỉ: Tiến Thắng, Lý Nhân, Hà Nam
Điện thoại:

Trạm Y Tế Xã Tiến Thắng

Địa chỉ: Tiến Thắng, Lý Nhân, Hà Nam
Điện thoại:

Trạm Y Tế Xã Tiến Thắng

Địa chỉ: Tiến Thắng, Lý Nhân, Hà Nam
Điện thoại: 094 802 76 86

Place data by Google map