DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Thanh Tuyền, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam

UBND phường Thanh Tuyền, UBND HUYỆN THANH LIÊM, Phòng Tài Chính Kế Hoạch,

 

UBND phường Thanh Tuyền

Địa chỉ: GW36+WCW, Thanh Tuyền, Thanh Liêm, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

UBND HUYỆN THANH LIÊM

Địa chỉ: GW28+CJ9, Thanh Tuyền, Thanh Liêm, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Phòng Tài Chính Kế Hoạch

Địa chỉ: Km 5, Quốc Lộ 1A, Xã Thanh Tuyền, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam, Thanh Tuyền, Thanh Liêm, Hà Nam
Điện thoại: 0226 3881 675

Place data by Google map