DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Thanh Thủy, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam

UBND Xã Thanh Thủy, Xd ubnd Thanh Liêm, Trạm Y Tế Xã Thanh Thủy,

 

UBND Xã Thanh Thủy

Địa chỉ: FVJR+6XW, Thanh Thuỷ, Thanh Liêm, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Xd ubnd Thanh Liêm

Địa chỉ: FVFQ+QPM, Unnamed Road, Thanh Thuỷ, Thanh Liêm, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Trạm Y Tế Xã Thanh Thủy

Địa chỉ: FVJR+7C2, Thanh Thuỷ, Thanh Liêm, Hà Nam
Điện thoại: 0226 3880 571
Trạm Y Tế Xã Thanh Thủy

Place data by Google map