DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Thanh Tâm, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam

UBND xã Thanh Tâm, Thanh Tâm, Trạm y Tế xã Thành Tâm,

 

UBND xã Thanh Tâm

Địa chỉ: CWHQ+F3M, Thanh Tâm, Thanh Liêm, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại: 0226 3888 095
UBND xã Thanh Tâm

Thanh Tâm

Địa chỉ: Thanh Tâm, Thanh Liêm, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Trạm y Tế xã Thành Tâm

Địa chỉ: CWHR+WFC, Unnamed Road, Thanh Tâm, Thanh Liêm, Hà Nam
Điện thoại: 0226 3888 908

Place data by Google map