DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Thanh Sơn, H. Kim Bảng, T. Hà Nam

UBND Xã Thanh Sơn, Trường Thcs Thanh Sơn, Trạm Y Tế Thanh Sơn, Bưu Cục Thanh Sơn, Ubnd Xã Thanh Sơn,

 

UBND Xã Thanh Sơn

Địa chỉ: 65 Ngô Gia Tự, Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Trường Thcs Thanh Sơn

Địa chỉ: HV3Q+JRJ, QL21A, Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại: 0226 3822 715
Trường Thcs Thanh Sơn

Trạm Y Tế Thanh Sơn

Địa chỉ: GVHM+5Q3, Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại: 0226 3846 832

Bưu Cục Thanh Sơn

Địa chỉ: Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại: 0226 3820 270

Ubnd Xã Thanh Sơn

Địa chỉ: 23 Ngô Gia Tự, Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Place data by Google map