DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Thanh Lưu, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam

Ubnd Xã Thanh Lưu, Thanh Lưu, Trung tâm y tế huyện Thanh Liêm, Trạm Y Tế Xã Thanh Lưu,

 

Ubnd Xã Thanh Lưu

Địa chỉ: FWCR+QG8, Đường Không Tên, Thanh Lưu, Thanh Liêm, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Thanh Lưu

Địa chỉ: Thanh Lưu, Thanh Liêm, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Trung tâm y tế huyện Thanh Liêm

Địa chỉ: FXG3+5J9, Thanh Lưu, Thanh Liêm, Hà Nam
Điện thoại: 0226 3887 081
Trung tâm y tế huyện Thanh Liêm

Trạm Y Tế Xã Thanh Lưu

Địa chỉ: Thanh Lưu, Thanh Liêm, Hà Nam
Điện thoại:

Place data by Google map