DANH SÁCH CƠ QUAN: H. Thanh Liêm, T. Hà Nam

UBND thị trấn Kiện Khê, Tòa Án Nhân Dân Huyện Thanh Liêm, Siêu Thị Điện máy XANH Thanh Nguyên, Thanh Liêm, Trạm Y tế thị trấn Kiện Khê, Trạm Y Tế Xã Liêm Tuyền,

 

UBND thị trấn Kiện Khê

Địa chỉ: FVWQ+PWH, Phủ Lý - Kiện Khê, Kiên Khe, Thanh Liêm, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Tòa Án Nhân Dân Huyện Thanh Liêm

Địa chỉ: FWX9+VMV, Thôn Mậu Chữ, Thanh Liêm, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại: 0226 3860 046

Siêu Thị Điện máy XANH Thanh Nguyên, Thanh Liêm

Địa chỉ: Thôn Phú Gia, Thanh Liêm, Hà Nam 18000, Việt Nam
Điện thoại: 1800 1061
Siêu Thị Điện máy XANH Thanh Nguyên, Thanh Liêm

Trạm Y tế thị trấn Kiện Khê

Địa chỉ: Kiên Khe, Thanh Liêm, Hà Nam
Điện thoại:

Trạm Y Tế Xã Liêm Tuyền

Địa chỉ: GXR2+4RX, Ngải Trì, Thanh Liêm, Hà Nam
Điện thoại:

Place data by Google map