DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Thanh Hà, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam

Uỷ ban nhân dân xã Thanh Hà, Ban Chỉ huy quân sự Huyện Thanh Liêm, Công An Huyện Thanh Liêm, Ubnd Xã Thanh Hải, Trạm Y Tế Xã Thanh Hà, Trạm Y Tế Xã Thanh Hải, Chi Cục Thuế Huyện Thanh Liêm,

 

Uỷ ban nhân dân xã Thanh Hà

Địa chỉ: GW3H+FH6, Thanh Hà, Thanh Liêm, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Ban Chỉ huy quân sự Huyện Thanh Liêm

Địa chỉ: GW29+7J, Thanh Hà, Thanh Liêm, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Công An Huyện Thanh Liêm

Địa chỉ: FWX9+JH5, Thanh Hà, Thanh Liêm, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại: 0226 3880 322
Công An Huyện Thanh Liêm

Ubnd Xã Thanh Hải

Địa chỉ: Cổ Động, Thanh Hải, Thanh Liêm, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại: 0226 3888 011
Ubnd Xã Thanh Hải

Trạm Y Tế Xã Thanh Hà

Địa chỉ: GW4H+G6Q, Thanh Hà, Thanh Liêm, Hà Nam
Điện thoại: 0226 3882 668

Trạm Y Tế Xã Thanh Hải

Địa chỉ: 9WJ8+HR9, Thanh Hải, Thanh Liêm, Hà Nam
Điện thoại: 3513888301

Chi Cục Thuế Huyện Thanh Liêm

Địa chỉ: Km 05, QL1A, Thanh Hà, Thanh Liêm, Hà Nam
Điện thoại: 3513880138

Place data by Google map