DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Quang Trung, Tp. Phủ Lý, T. Hà Nam

UBND tỉnh Hà Nam, Quang Trung, Trụ sở Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam, Trung tâm Hành chính công Tỉnh Hà Nam, Ban Quản Lý Khu Đại học Nam Cao Tỉnh Hà Nam,

 

UBND tỉnh Hà Nam

Địa chỉ: 90 Trần Phú, Quang Trung, Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Quang Trung

Địa chỉ: Quang Trung, Tp. Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Trụ sở Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam

Địa chỉ: Số 1A Mạc Đĩnh Chi, Quang Trung, Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại: 0226 3842 175
Trụ sở Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam

Trung tâm Hành chính công Tỉnh Hà Nam

Địa chỉ: GWX7+MGF, Quang Trung, Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại: 0226 3887 999
Trung tâm Hành chính công Tỉnh Hà Nam

Ban Quản Lý Khu Đại học Nam Cao Tỉnh Hà Nam

Địa chỉ: Đường Mạc Đĩnh Chi, Quang Trung, Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại: 0226 3853 127

Place data by Google map