DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Nhân Thịnh, H. Lý Nhân, T. Hà Nam

Nhân Thịnh, Ubnd Xã Nhân Thịnh, Trạm Y Tế Xã Nhân Thịnh,

 

Nhân Thịnh

Địa chỉ: Nhân Thịnh, Lý Nhân, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Ubnd Xã Nhân Thịnh

Địa chỉ: Nhân Thịnh, Lý Nhân, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Trạm Y Tế Xã Nhân Thịnh

Địa chỉ: G4XX+QXQ, Nhân Thịnh, Lý Nhân, Hà Nam
Điện thoại: 096 512 27 07

Place data by Google map