DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Ngọc Sơn, H. Kim Bảng, T. Hà Nam

UBND xã Ngọc Sơn, Trạm Y tế xã Ngọc Sơn, Trung tâm y tế huyện kim bảng,

 

UBND xã Ngọc Sơn

Địa chỉ: Phương Khê, Ngọc Sơn, Kim Bảng, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Trạm Y tế xã Ngọc Sơn

Địa chỉ: HVP7+PQQ, Ngọc Sơn, Kim Bảng, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Trung tâm y tế huyện kim bảng

Địa chỉ: HVJ8+5V2, QL21B, Ngọc Sơn, Kim Bảng, Hà Nam
Điện thoại:

Place data by Google map