DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Mộc Nam, H. Duy Tiên, T. Hà Nam

Ubnd Xã Mộc Nam, Trạm Y Tế Xã Mộc Nam, Bệnh xá Mộc Nam,

 

Ubnd Xã Mộc Nam

Địa chỉ: Nha Xá, Mộc Nam, Duy Tiên, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại: 0226 3833 210
Ubnd Xã Mộc Nam

Trạm Y Tế Xã Mộc Nam

Địa chỉ: M279+JXV, Mộc Nam, Duy Tiên, Hà Nam
Điện thoại: 0226 3833 166

Bệnh xá Mộc Nam

Địa chỉ: M289+F9X, Đường Mương Cống Mộc Nam, Mộc Nam, Duy Tiên, Hà Nam
Điện thoại:

Place data by Google map