DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Minh Khai, Tp. Phủ Lý, T. Hà Nam

UBND Thành Phố Phủ Lý, Uỷ Ban Nhân Dân Phường Thanh Châu, UBND Phường Minh Khai, Thành Ủy Phủ Lý, Toà án nhân dân tỉnh Hà Nam, Ubnd Phường Lương Khánh Thiện, Uỷ Ban Nhân Dân Phường Hai Bà Trưng, Phòng Tài Chính Kế Hoạch, Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Trạm Y Tế Phường Lương Khánh Thiện, Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Tỉnh Hà Nam (Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam), Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh - Khoa Nội B, Nha Khoa Hữu Nghị, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hà Nam, Sở Y Tế tỉnh Hà Nam, Chi Cục Thuế Thành Phố Phủ Lý,

 

UBND Thành Phố Phủ Lý

Địa chỉ: 22 Biên Hòa, Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại: 0226 3851 098
UBND Thành Phố Phủ Lý

Uỷ Ban Nhân Dân Phường Thanh Châu

Địa chỉ: Số 36 Đ. Nguyễn Văn Trỗi, Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

UBND Phường Minh Khai

Địa chỉ: GWV8+HFC, Biên Hòa, Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Thành Ủy Phủ Lý

Địa chỉ: 34 Biên Hòa, Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Toà án nhân dân tỉnh Hà Nam

Địa chỉ: GWQ9+J47, Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại: 0226 3853 151
Toà án nhân dân tỉnh Hà Nam

Ubnd Phường Lương Khánh Thiện

Địa chỉ: 47 Đ. Nguyễn Văn Trỗi, Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại: 0226 3851 177

Uỷ Ban Nhân Dân Phường Hai Bà Trưng

Địa chỉ: 296 Đ. Nguyễn Văn Trỗi, Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Phòng Tài Chính Kế Hoạch, Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Địa chỉ: 39 Biên Hòa, Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Trạm Y Tế Phường Lương Khánh Thiện

Địa chỉ: 38 Đ. Nguyễn Văn Trỗi, Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam
Điện thoại:

Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Tỉnh Hà Nam (Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam)

Địa chỉ: GWR9+55G, Trường Chinh, Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam
Điện thoại: 0377 881 666
Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Tỉnh Hà Nam (Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam)

Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh - Khoa Nội B

Địa chỉ: GWW9+65Q, Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam
Điện thoại: 3513850898

Nha Khoa Hữu Nghị

Địa chỉ: 70 Biên Hòa, Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam
Điện thoại: 0899 346 565
Nha Khoa Hữu Nghị

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hà Nam

Địa chỉ: GWR8+8GR, Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam
Điện thoại: 091 232 37 78
Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hà Nam

Sở Y Tế tỉnh Hà Nam

Địa chỉ: GWR8+CXG, Trường Chinh, Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam
Điện thoại:

Chi Cục Thuế Thành Phố Phủ Lý

Địa chỉ: 37 Biên Hòa, Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam
Điện thoại: 0226 3851 117
Chi Cục Thuế Thành Phố Phủ Lý

Place data by Google map