DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Liên Sơn, H. Kim Bảng, T. Hà Nam

Ubnd Xã Liên Sơn, THCS Liên Sơn, Trạm Y Tế Liên Sơn,

 

Ubnd Xã Liên Sơn

Địa chỉ: HV83+G59, Liên Sơn, Kim Bảng, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

THCS Liên Sơn

Địa chỉ: HRCX+4JJ, QL21A, Liên Sơn, Kim Bảng, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Trạm Y Tế Liên Sơn

Địa chỉ: HV73+8HF, Thôn Do Lễ, Xã Liên Sơn, Huyện Kim Bảng, Liên Sơn, Kim Bảng, Hà Nam
Điện thoại: 0226 3822 684
Trạm Y Tế Liên Sơn

Place data by Google map