DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Liêm Tuyền, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam

UBND xã Liêm Tuyền, Liêm Tuyền, Bệnh Viện Bạch Mai, Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức 2,

 

UBND xã Liêm Tuyền

Địa chỉ: GXR2+6W2, Liêm Tuyền, Thanh Liêm, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại: 0226 3880 224
UBND xã Liêm Tuyền

Liêm Tuyền

Địa chỉ: Liêm Tuyền, Thanh Liêm, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Bệnh Viện Bạch Mai

Địa chỉ: GXP4+H37, Liêm Tuyền, Thanh Liêm, Hà Nam
Điện thoại:

Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức 2

Địa chỉ: GWRV+JJ2, Liêm Tuyền, Thanh Liêm, Hà Nam
Điện thoại: 1900 1902
Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Đức 2

Place data by Google map