DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Liêm Thuận, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam

Ubnd Xã Liêm Thuận, Trạm Y Tế Xã Liêm Thuận,

 

Ubnd Xã Liêm Thuận

Địa chỉ: FXM7+XW6, Liêm Thuận, Thanh Liêm, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại: 0226 3887 238

Trạm Y Tế Xã Liêm Thuận

Địa chỉ: Thôn Chằm, Xã Liêm Thuận, Huyện Thanh Liêm, Liêm Thuận, Thanh Liêm, Hà Nam
Điện thoại: 0226 3764 176

Place data by Google map