DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Liêm Phong, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam

UBND xã Liêm Phong, Trạm y tế xã Liêm Phong, Trạm Y Tế Xã Liêm Phong,

 

UBND xã Liêm Phong

Địa chỉ: GX5J+VJC, Liêm Phong, Thanh Liêm, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Trạm y tế xã Liêm Phong

Địa chỉ: GX6J+8MX, Unnamed Road, Liêm Phong, Thanh Liêm, Hà Nam
Điện thoại: 097 276 99 62

Trạm Y Tế Xã Liêm Phong

Địa chỉ: Liêm Phong, Thanh Liêm, Hà Nam
Điện thoại:

Place data by Google map