DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Liêm Chung, Tp. Phủ Lý, T. Hà Nam

Liêm Chung, Trạm Y Tế Xã Liêm Phong, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TP PHỦ LÝ,

 

Liêm Chung

Địa chỉ: Liêm Chung, Tp. Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Trạm Y Tế Xã Liêm Phong

Địa chỉ: GWGQ+V33, Liêm Chung, Phủ Lý, Hà Nam
Điện thoại: 3513840192

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TP PHỦ LÝ

Địa chỉ: GWHG+8P2, Liêm Chung, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam
Điện thoại:

Place data by Google map