DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Liêm Chính, Tp. Phủ Lý, T. Hà Nam

Công an Tp. Phủ Lý, UBND phường Liêm Chính, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hà Nam,

 

Công an Tp. Phủ Lý

Địa chỉ: GWHG+V97, Liêm Chính, Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

UBND phường Liêm Chính

Địa chỉ: GWRJ+3XH, Liêm Chính, Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hà Nam

Địa chỉ: GWVP+QVC, ĐT491, Liêm Chính, Phủ Lý, Hà Nam
Điện thoại: 0226 3850 573
Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hà Nam

Place data by Google map