DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Liêm Cần, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam

UBND xã Liêm Cần, Trường THCS Thanh Bình, Bệnh Viện Tâm Thần Tỉnh Hà Nam, Phòng Khám Đa Khoa Phố Động, Trung Tâm Điều Dưỡng Thương Bệnh Binh Liêm Cần,

 

UBND xã Liêm Cần

Địa chỉ: GX27+QWC, Liêm Cần, Thanh Liêm, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại: 0226 3884 234
UBND xã Liêm Cần

Trường THCS Thanh Bình

Địa chỉ: FXQ2+QXM, Liêm Cần, Thanh Liêm, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại: 091 422 92 35

Bệnh Viện Tâm Thần Tỉnh Hà Nam

Địa chỉ: QL21A, Liêm Cần, Thanh Liêm, Hà Nam
Điện thoại: 0226 3876 711
Bệnh Viện Tâm Thần Tỉnh Hà Nam

Phòng Khám Đa Khoa Phố Động

Địa chỉ: GX23+Q52, Liêm Cần, Thanh Liêm, Hà Nam
Điện thoại: 0226 3884 185

Trung Tâm Điều Dưỡng Thương Bệnh Binh Liêm Cần

Địa chỉ: FXW7+65H, Liêm Cần, Thanh Liêm, Hà Nam
Điện thoại: 091 422 92 35
Trung Tâm Điều Dưỡng Thương Bệnh Binh Liêm Cần

Place data by Google map