DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Lam Hạ, Tp. Phủ Lý, T. Hà Nam

UBND Phường Quang Trung, UBND phường Lam Hạ, Hồ Quang Trung, Trung tâm y tế TP. Phủ Lý, Sở Tài Chính Tỉnh Hà Nam, Trạm Y Tế Phường Lam Hạ, Cục Thuế tỉnh Hà Nam,

 

UBND Phường Quang Trung

Địa chỉ: HW49+RC5, Lam Hạ, Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

UBND phường Lam Hạ

Địa chỉ: HW3M+7VH, Lam Hạ, Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Hồ Quang Trung

Địa chỉ: HW48+FRM, Lam Hạ, Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Trung tâm y tế TP. Phủ Lý

Địa chỉ: HW2G+G54, Nguyễn Chí Thanh, Lam Hạ, Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại: 0226 2241 589
Trung tâm y tế TP. Phủ Lý

Sở Tài Chính Tỉnh Hà Nam

Địa chỉ: 1 Trần Phú, Lam Hạ, Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại: 0226 3820 754

Trạm Y Tế Phường Lam Hạ

Địa chỉ: HW3P+943, Lam Hạ, Phủ Lý, Hà Nam
Điện thoại:

Cục Thuế tỉnh Hà Nam

Địa chỉ: Đường Lê Công Thanh (kéo dài), Lam Hạ, Phủ Lý, Hà Nam
Điện thoại: 0226 3829 232
Cục Thuế tỉnh Hà Nam

Place data by Google map