DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Kim Bình, H. Kim Bảng, T. Hà Nam

UBND xã Kim Bình, Kim Bình,

 

UBND xã Kim Bình

Địa chỉ: HWC3+GX8, Kim Bình, Kim Bảng, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại: 0226 3820 289
UBND xã Kim Bình

Kim Bình

Địa chỉ: Kim Bình, Kim Bảng, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Place data by Google map