DANH SÁCH CƠ QUAN: H. Kim Bảng, T. Hà Nam

UBND huyện Kim Bảng, Uỷ Ban Nhân Dân Thị Trấn Quế, UBND Xã Tân Sơn, Ubnd xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, Huyện Ủy Kim Bảng, Chùa Bà Đanh, UBND thị trấn Ba Sao, Tòa Án Nhân Dân Huyện Kim Bảng, Trạm y tế Xã Thi Sơn, Đền Trúc | Ngũ Động Thi Sơn, Núi Cấm - Ngũ Động, Điện Máy Xanh, Đất Thanh Sơn- Kim Bảng, Trạm Y Tế Xã Kim Bình, Trung Tâm Y Tế dự phòng Huyện Kim Bảng, Bệnh Viện Phong, Dịch Vụ Y Tế Tư Nhân Thụy Hằng, Trạm Y Tế Thi Sơn,

 

UBND huyện Kim Bảng

Địa chỉ: HVJC+7Q8, Quế, Kim Bảng, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại: 0226 3820 033
UBND huyện Kim Bảng

Uỷ Ban Nhân Dân Thị Trấn Quế

Địa chỉ: tt. Quế, Kim Bảng, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

UBND Xã Tân Sơn

Địa chỉ: QL21B, Thụy Sơn, Kim Bảng, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Ubnd xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng

Địa chỉ: HV3P+9PX, Phú Viên, Kim Bảng, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Huyện Ủy Kim Bảng

Địa chỉ: 67 Trần Hưng Đạo, Quế, Kim Bảng, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Chùa Bà Đanh

Địa chỉ: HV93+M44, thôn Đanh, Kim Bảng, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

UBND thị trấn Ba Sao

Địa chỉ: HR38+9PJ, Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Tòa Án Nhân Dân Huyện Kim Bảng

Địa chỉ: 33 Quang Trung, Quế, Kim Bảng, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại: 0226 3820 038
Tòa Án Nhân Dân Huyện Kim Bảng

Trạm y tế Xã Thi Sơn

Địa chỉ: Thôn 2, Quyển Sơn, Kim Bảng, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Đền Trúc | Ngũ Động Thi Sơn

Địa chỉ: Quyển Sơn, Kim Bảng, Hà Nam 400000, Việt Nam
Điện thoại:

Núi Cấm - Ngũ Động

Địa chỉ: QL21A,, Quyển Sơn, Kim Bảng, Hà Nam 400000, Việt Nam
Điện thoại:

Điện Máy Xanh

Địa chỉ: Thôn 3, Kim Bảng, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại: 1800 1061
Điện Máy Xanh

Đất Thanh Sơn- Kim Bảng

Địa chỉ: HV3M+HF2, Unnamed Road, Phú Viên, Kim Bảng, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Trạm Y Tế Xã Kim Bình

Địa chỉ: HWG5+F8M, Thôn Phù Lao, Kim Bảng, Hà Nam
Điện thoại: 0226 3537 145
Trạm Y Tế Xã Kim Bình

Trung Tâm Y Tế dự phòng Huyện Kim Bảng

Địa chỉ: 76 Quang Trung, Quế, Kim Bảng, Hà Nam
Điện thoại:

Bệnh Viện Phong

Địa chỉ: GRG3+GPM, Đường Không Tên, Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam
Điện thoại:

Dịch Vụ Y Tế Tư Nhân Thụy Hằng

Địa chỉ: Xóm 10, Kim Bảng, Hà Nam
Điện thoại: 0357 089 312

Trạm Y Tế Thi Sơn

Địa chỉ: HV79+25G, Xóm 6, Kim Bảng, Hà Nam
Điện thoại: 0226 3821 683

Place data by Google map