DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Khả Phong, H. Kim Bảng, T. Hà Nam

UBND xã Khả Phong, xã Khả Phong, Trạm Y Tế Xã Khả Phong,

 

UBND xã Khả Phong

Địa chỉ: HRQM+HHP, Khả Phong, Kim Bảng, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

xã Khả Phong

Địa chỉ: xã Khả Phong, Kim Bảng, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Trạm Y Tế Xã Khả Phong

Địa chỉ: HRQM+5HQ, Khả Phong, Kim Bảng, Hà Nam
Điện thoại: 0226 3530 108

Place data by Google map