DANH SÁCH CƠ QUAN: Phường Hai Bà Trưng, Tp. Phủ Lý, T. Hà Nam

Toà Án Nhân Dân Thành Phố Phủ Lý, Bệnh Viện Đa Khoa Việt Mỹ,

 

Toà Án Nhân Dân Thành Phố Phủ Lý

Địa chỉ: Số 102 Trần Phú, Hai Bà Trưng, Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Bệnh Viện Đa Khoa Việt Mỹ

Địa chỉ: Hai Bà Trưng, Tp. Phủ Lý, Hà Nam
Điện thoại: 0226 3851 097
Bệnh Viện Đa Khoa Việt Mỹ

Place data by Google map