DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Duy Minh, H. Duy Tiên, T. Hà Nam

Uỷ ban nhân dân Phường Duy Minh, Nhà điều hành dự án Khu đô thị Đồng Văn Xanh, Trạm Xá Xã Duy Minh, PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ĐÔ THỊ HOA HÔNG,

 

Uỷ ban nhân dân Phường Duy Minh

Địa chỉ: JWW7+XR5, Duy Minh, Duy Tiên, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại: 0226 3835 180
Uỷ ban nhân dân Phường Duy Minh

Nhà điều hành dự án Khu đô thị Đồng Văn Xanh

Địa chỉ: JWV5+39J, Duy Minh, Duy Tiên, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Trạm Xá Xã Duy Minh

Địa chỉ: Duy Minh, Duy Tiên, Hà Nam
Điện thoại: 0226 3836 334

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ĐÔ THỊ HOA HÔNG

Địa chỉ: JWV5+39J, Duy Minh, Duy Tiên, Hà Nam
Điện thoại: 090 207 61 31
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ĐÔ THỊ HOA HÔNG

Place data by Google map