DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Đại Cương, H. Kim Bảng, T. Hà Nam

Khu Đô Thị Đại Cương - Kim Bảng, Hà Nam, Khu đấu giá Đại Cương, Ủy ban nhân dân xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, Trạm Y Tế Xã Đại Cương,

 

Khu Đô Thị Đại Cương - Kim Bảng, Hà Nam

Địa chỉ: QL38, Đại Cương, Kim Bảng, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại: 097 474 79 66
Khu Đô Thị Đại Cương - Kim Bảng, Hà Nam

Khu đấu giá Đại Cương

Địa chỉ: JVQH+7F6, QL38, Đại Cương, Kim Bảng, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Ủy ban nhân dân xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Địa chỉ: JVQJ+VV2, Quốc lộ 38, Đại Cương, Kim Bảng, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Trạm Y Tế Xã Đại Cương

Địa chỉ: JVQM+Q34, Đại Cương, Kim Bảng, Hà Nam
Điện thoại: 0226 3826 585
Trạm Y Tế Xã Đại Cương

Place data by Google map