DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Chuyên Ngoại, H. Duy Tiên, T. Hà Nam

UBND xã Chuyên Ngoại, Công An Xã Chuyên Ngoại, Trạm Y Tế Xã Chuyên Ngoại,

 

UBND xã Chuyên Ngoại

Địa chỉ: J2RC+V4H, 38 cũ, Chuyên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Công An Xã Chuyên Ngoại

Địa chỉ: J2RC+JFH, Chuyên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại: 0226 3831 291

Trạm Y Tế Xã Chuyên Ngoại

Địa chỉ: Thôn Điện Biên, Chuyên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Place data by Google map