DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Châu Sơn, Tp. Phủ Lý, T. Hà Nam

UBND phường Châu Sơn, Công an Phường Châu Sơn, Trạm Y Tế Châu Sơn,

 

UBND phường Châu Sơn

Địa chỉ: GW82+VXW, Đường Phủ Lý - Kiện Khê, Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Công an Phường Châu Sơn

Địa chỉ: GW82+PQX, Đinh Công Tráng, Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Trạm Y Tế Châu Sơn

Địa chỉ: GW82+GW8, Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam
Điện thoại:

Place data by Google map