DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Bối Cầu, H. Bình Lục, T. Hà Nam

UBND xã Bối Cầu, Bối Cầu, Trạm y tế Bối cầu,

 

UBND xã Bối Cầu

Địa chỉ: Bối Cầu, Bình Lục, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại: 0226 3865 270
UBND xã Bối Cầu

Bối Cầu

Địa chỉ: Bối Cầu, Bình Lục, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Trạm y tế Bối cầu

Địa chỉ: Bối Cầu, Bình Lục, Hà Nam
Điện thoại:

Place data by Google map