DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Bồ Đề, H. Bình Lục, T. Hà Nam

UBND xã Bồ Đề, Trạm Y Tế Bồ Đề, Trạm y tế xã Bồ Để,

 

UBND xã Bồ Đề

Địa chỉ: Bồ Đề, Bình Lục, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại: 0226 3865 191
UBND xã Bồ Đề

Trạm Y Tế Bồ Đề

Địa chỉ: Bồ Đề, Bình Lục, Hà Nam
Điện thoại: 0226 3724 566

Trạm y tế xã Bồ Để

Địa chỉ: G34R+WR7, ĐT976, Bồ Đề, Bình Lục, Hà Nam
Điện thoại:

Place data by Google map