DANH SÁCH CƠ QUAN: H. Bình Lục, T. Hà Nam

UBND huyện Bình Lục, Tòa án nhân dân huyện Bình Lục, Trường THCS Ngọc Lũ, Chùa Cổ Viễn, Uỷ ban nhân dân xã Tiêu Động, Ubnd Xã An Nội, Ủy Ban Nhân Dân Huyện Bình Lục, Trạm Y Tế Thị Trấn Bình Mỹ, Trung tâm Y tế huyện Bình Lục, Trạm Y Tế An Nội, Trạm Y Tế Xã Hưng Công, Trạm Y Tế Xã An Ninh, Trạm Y Tế Xã Trung Lương, Trạm y tế xã Tiêu Động, Bệnh viện huyện Bình Lục,

 

UBND huyện Bình Lục

Địa chỉ: F2V4+6P5, TT. Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại: 0226 3860 156
UBND huyện Bình Lục

Tòa án nhân dân huyện Bình Lục

Địa chỉ: F2R6+G2P, TT. Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Trường THCS Ngọc Lũ

Địa chỉ: G3FQ+GGV, Đội 6, Bình Lục, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại: 0226 3723 301
Trường THCS Ngọc Lũ

Chùa Cổ Viễn

Địa chỉ: G2GV+9MV, Hưng Côn, Bình Lục, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại: 0226 3722 149
Chùa Cổ Viễn

Uỷ ban nhân dân xã Tiêu Động

Địa chỉ: C2V6+78P, Đồng Xuân, Bình Lục, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Ubnd Xã An Nội

Địa chỉ: F3MC+Q7V, An Nộ, Bình Lục, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại: 0226 3865 152
Ubnd Xã An Nội

Ủy Ban Nhân Dân Huyện Bình Lục

Địa chỉ: TT. Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Trạm Y Tế Thị Trấn Bình Mỹ

Địa chỉ: Đường Không Tên, TT. Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam
Điện thoại: 0226 3711 115

Trung tâm Y tế huyện Bình Lục

Địa chỉ: F2Q6+Q76, TT. Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam
Điện thoại:

Trạm Y Tế An Nội

Địa chỉ: An Nộ, Bình Lục, Hà Nam
Điện thoại: 0226 3865 232

Trạm Y Tế Xã Hưng Công

Địa chỉ: G2GW+FJ3, Hưng Côn, Bình Lục, Hà Nam
Điện thoại: 0226 3865 552

Trạm Y Tế Xã An Ninh

Địa chỉ: G44J+RRW, Thôn 4, Bình Lục, Hà Nam
Điện thoại:

Trạm Y Tế Xã Trung Lương

Địa chỉ: Trung Lươg, Bình Lục, Hà Nam
Điện thoại: 0226 3862 382

Trạm y tế xã Tiêu Động

Địa chỉ: C2V6+93C, Đồng Xuân, Bình Lục, Hà Nam
Điện thoại:

Bệnh viện huyện Bình Lục

Địa chỉ: F2Q6+V6P, QL21A, TT. Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam
Điện thoại: 0226 3862 862
Bệnh viện huyện Bình Lục

Place data by Google map