DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Bạch Thượng, H. Duy Tiên, T. Hà Nam

Nhà Máy Nước Khu Công Nghiệp Đồng Văn 2, UBND xã Bạch Thượng, Trạm Y Tế Xã Bạch Thượng, Phòng siêu âm màu 5D bác sĩ Phạm Chúc - bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hà Nam,

 

Nhà Máy Nước Khu Công Nghiệp Đồng Văn 2

Địa chỉ: MWCC+4GQ, Đường D2, Bạch Thượng, Duy Tiên, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

UBND xã Bạch Thượng

Địa chỉ: MW7R+W66, Bạch Thượng, Duy Tiên, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại: 097 269 39 56
UBND xã Bạch Thượng

Trạm Y Tế Xã Bạch Thượng

Địa chỉ: Bạch Thượng, Duy Tiên, Hà Nam
Điện thoại: 0226 3836 174

Phòng siêu âm màu 5D bác sĩ Phạm Chúc - bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hà Nam

Địa chỉ: Đ. Hoàng Quốc Việt, Bạch Thượng, Duy Tiên, Hà Nam
Điện thoại: 097 331 73 46
Phòng siêu âm màu 5D bác sĩ Phạm Chúc - bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hà Nam

Place data by Google map