DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Trịnh Xá, H. Bình Lục, T. Hà Nam

UBND Xã Trịnh Xá, Công Ty TNHH May Việt Trung, Trạm Y tế xã Trịnh Xá,

 

UBND Xã Trịnh Xá

Địa chỉ: GXMP+JM2, Trịnh Xá, Bình Lục, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Công Ty TNHH May Việt Trung

Địa chỉ: GXFP+VQC, Thôn Đôn Thư, Xã Trịnh Xá, Huyện Bình Lục, Trịnh Xá, Bình Lục, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại: 091 743 81 17

Trạm Y tế xã Trịnh Xá

Địa chỉ: GXMQ+642, Trịnh Xá, Bình Lục, Hà Nam
Điện thoại:

Place data by Google map