DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Thi Sơn, H. Kim Bảng, T. Hà Nam

UBND xã Thi Sơn, Chợ Thi Sơn, Trường THCS Thi Sơn,

 

UBND xã Thi Sơn

Địa chỉ: HVCF+J47, QL21A, Thi Sơn, Kim Bảng, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Chợ Thi Sơn

Địa chỉ: QL21A, Thi Sơn, Kim Bảng, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Trường THCS Thi Sơn

Địa chỉ: 3 Xóm Ao Cá, Thi Sơn, Kim Bảng, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại: 0814 379 776
Trường THCS Thi Sơn

Place data by Google map