DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Thanh Tân, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam

UBND xã Thanh Tân, Trường Tiểu Học Thanh Tân, Điểm Bưu Điện Văn Hóa Xã Thanh Tân, Trạm Y Tế Xã Thanh Tân,

 

UBND xã Thanh Tân

Địa chỉ: FV5W+CHP, Thanh Tân, Thanh Liêm, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại: 0226 3881 723
UBND xã Thanh Tân

Trường Tiểu Học Thanh Tân

Địa chỉ: FV4V+XRV, Thanh Tân, Thanh Liêm, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Điểm Bưu Điện Văn Hóa Xã Thanh Tân

Địa chỉ: FV5W+8MW, Thôn Thử Hòa, Xã Thanh Tân, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam, Thanh Tân, Thanh Liêm, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại: 0226 3881 746

Trạm Y Tế Xã Thanh Tân

Địa chỉ: FV5W+C9M, Thôn Thử Hòa, Xã Thanh Tân, Huyện Thanh Liêm, Thanh Tân, Thanh Liêm, Hà Nam
Điện thoại: 0226 3753 026

Place data by Google map