DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Thanh Phong, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam

UBND xã Thanh Phong, Khu đấu giá thanh phong, Trạm Y Tế Xã Thanh Phong,

 

UBND xã Thanh Phong

Địa chỉ: Thanh Phong, Thanh Liêm, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại: 0226 3881 985
UBND xã Thanh Phong

Khu đấu giá thanh phong

Địa chỉ: FWJF+4JQ, Unnamed Road, Thanh Phong, Thanh Liêm, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Trạm Y Tế Xã Thanh Phong

Địa chỉ: FW9F+FG7, Thanh Phong, Thanh Liêm, Hà Nam
Điện thoại: 0226 3769 056
Trạm Y Tế Xã Thanh Phong

Place data by Google map