DANH SÁCH CƠ QUAN: H. Lý Nhân, T. Hà Nam

UBND huyện Lý Nhân, Huyện Ủy Lý Nhân, Công An Huyện Lý Nhân, Tòa Án Nhân Dân Huyện Lý Nhân, Trạm y tế xã Hòa Hậu, Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân, Trung Tâm Y Tế Huyện Lý Nhân, Trung Tâm Y Tế Huyện Lý Nhân,

 

UBND huyện Lý Nhân

Địa chỉ: 16 ĐT971, Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại: 0226 3870 031
UBND huyện Lý Nhân

Huyện Ủy Lý Nhân

Địa chỉ: 1 Trần Hưng Đạo, Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Công An Huyện Lý Nhân

Địa chỉ: 22 Trần Hưng Đạo, Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Tòa Án Nhân Dân Huyện Lý Nhân

Địa chỉ: H2CJ+53R, Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam, Việt Nam
Điện thoại:

Trạm y tế xã Hòa Hậu

Địa chỉ: F5F4+8F5, Nhân Hậu, Lý Nhân, Hà Nam
Điện thoại:

Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân

Địa chỉ: H29J+M2J, ĐT972, xóm 7, Lý Nhân, Hà Nam
Điện thoại:

Trung Tâm Y Tế Huyện Lý Nhân

Địa chỉ: H29J+F2G, Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam
Điện thoại: 0226 3870 217
Trung Tâm Y Tế Huyện Lý Nhân

Trung Tâm Y Tế Huyện Lý Nhân

Địa chỉ: 363 Trần Nhân Tông, Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam
Điện thoại: 0226 3870 217

Place data by Google map